Kategori arşivi: Kaygusuz Abdal

Abdal Musa – Kaygusuz Abdal

Abdal Musa Dinle

Abdal Musa Şarkı Sözleri

Beylerimiz elvan gülün üstüne

Ağlar gelir şahım Abdal Musa’ya

Urum Abdalları postun eğrine

Bağlar gelir şahım Abdal Musa’ya

Urum Abdalları gelir dost deyü

Eğnimizde aba hırka post deyü

Hasteleri gelir derman isteyü

Sağlar gelir şahım Abdal Musa’ya

Hind’den bazerganlar gelir yayınır

Pişer lokmaları açlar doyunur

Bunda aşıkları gelir soyunur

Erler gelir şahım Abdal Musa’ya

Meydanında dara durmuş gerçekler

Çalınır koç kurbanlara bıçaklar

Döğünür kudüm açılır sancaklar

Tuğlar gelir şahım Abdal Musa’ya

Her matem ayında kanlar saçarlar

Uyandırıp Hak çerağın yakarlar

Demine hu deyip gülbang çekerler

Nurlar gelir şahım Abdal Musa’ya

İkrarıdır koç yiğidin yuları

Muannidi çeksem gelmez ileri

Akpınar’ın Yeşilgöl’ün suları

Çağlar gelir şahım Abdal Musa’ya

Ali’m almış Zülfekarın destine

Sallar durmaz Yezitlerin kasdına

Tümen – tümen Gene Ali’nin üstüne

Sırlar gelir şahım Abdal Musa’ya

Benim bir isteğim vardır Kerim’den

Münkir bilmez evliyanın sırrından

Kaygusuz’am ayrı düştüm pirimden

Erler gelir şahım Abdal Musa’ya

Allah Tanrı Yaradan – Kaygusuz Abdal

Allah Tanrı Yaradan Dinle

Allah Tanrı Yaradan Şarkı Sözleri

Allah tanrı yaradan

Gel içegör cur’adan

Yar ile yar olagör

Çıksın ağyar aradan

Bekle gönül bostanın

Susığırı girmesin

Key sakın uçurursun

Kandili minareden

Fil yükün karıncaya

Yükletme çekebilmez

La’l ü gevher kıymetin

Umma seng-i hareden

Hacca vardım der isen

Kanda vardın hacca sen

Kılavuzsuz kuş uçmaz

Bunca dağ ü dereden

Hacca varan kişinin

Gönül yapmak işidir

Gönül hakk’ın beytidir

Sakın sen emmareden

Sen özünü bil nesin

Hak sende sen kandesin

Hakk’ı bilmek dilersen

Geç ağ ile hareden

Dünya ahret demegil

Biliş ü yad demegil

Uzak savaşa düşme

Geç kuru sehhareden

Tıfıllayın dembedem

Dambu dumbu söyleme

Mansurlayın olursun

Bilmezsen müdareden

İnsan nur-i kadimdir

Hasta değil hekimdir

Sen dahi insan isen

Anla bu esrareden

Aşık olan bu yolda

Can ile baş oynadır

Sen dahi aşık isen

Bakma gel kenareden

Sen insanı sorarsan

Hak’tan ayrı değildir

Sıfatı zat-ı mutlak

Hırkası çar pareden

Aklına akıl deme

Sözüne delil deme

Çünki kurtaramazsın

Nefsini emmareden

Kaygusuz’un hüneri

Helva vü biryan yemek

Andan özge hüneri

Umma bu biçareden

Avlıyadan Gelen Kelam – Kaygusuz Abdal

Avlıyadan Gelen Kelam Dinle

Avlıyadan Gelen Kelam Şarkı Sözleri

Avlıyadan gelen kelam

Okunan kuran değil mi

Gerçek veli’nin sözleri

Sure’yi rahman değil mi

Cun seni hak yaratığın

Kendi mitar ettiğin

Tecellii zat ettiğin

Suretti insan değil mi

Hak haberin dinleyene

Candan kabul eyleyene

Hakkı bilip anlayana

Sözümüz bundan değil mi

Gerçek elini tutmayan

Ona gönül perketmeyen

Hakki batıldan seçmeyen

Cahili neden değil mi

Ey Kaygusuz halin nola

Gitmez isen doğur yola

Hak kerem kılsa bir kula

Hakikat uyan değil mi

Ali Ali canım Ali

Canımın cananı Ali

Sen alemler umdusun

Pir Hacı Bektaşı Veli

Ben Bu Aşka Düşeli – Kaygusuz Abdal

Ben Bu Aşka Düşeli Dinle

Ben Bu Aşka Düşeli Şarkı Sözleri

Ben bu aşka düşeli

Bu sakalı kırkarım

Dost ile bilişeli

Bu sakalı kırkarım

Ben kırkarım o biter

Çimende bülbül öter

Usta berber der yeter

Bu sakalı kırkarım

Aşka olup mülazım

Bilindi cümle razım

Gayrı sakal ne lazım

Bu sakalı kırkarım

Ben çalarım tanbura

Giyinirim tennure

Hak çerağın uyara

Bu sakalı kırkarım

Var mı bunda bir hatam

Gayrı gönülden atam

Çok mu gelir bir tutam

Bu sakalı kırkarım

Ben gezerim yazıda

Kuvvetim var bazuda

Ne işim var kazıda

Bu sakalı kırkarım

Kaba sakal istemem

Hep kesilse gam yemem

Hiç kısa uzun demem

Bu sakalı kırkarım

Sakalımla başımı

Bıyığımla kaşımı

Hak onara işimi

Bu sakalı kırkarım

Kaygusuz abdal menem

Fartı furtu bilmenem

Bir tüğünü koymanam

Bu sakalı kırkarım

Bir Kaz Aldım Ben Karıdan – Kaygusuz Abdal

Bir Kaz Aldım Ben Karıdan Dinle

Bir Kaz Aldım Ben Karıdan Şarkı Sözleri

Bir kaz aldım ben karıdan

Boynu da uzun borudan

Kırk abdal kanın kurutan

Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz

Sekizimiz odun çeker

Dokuzumuz ateş yakar

Kaz kaldırmış başın bakar

Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz

Kaza verdik birkaç akça

Eti kemiğinden pekçe

Ne kazan kaldı ne kepçe

Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz

Kaz değilmiş be bu azmış

Kırk yıl kaf dağını gezmiş

Kanadın kuyruğun düzmüş

Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz

Kazı koyduk bir ocağa

Uçtu gitti bir bucağa

Bu ne haldir hacı ağa

Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz

Kazımın kanadı selki

Dişi koyun emmiş tilki

Nuh nebi’den kalmış belki

Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz

Kazımın kanadı sarı

Kemiği etinden iri

Sağlık ile satma karı

Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz

Kazımın kanadı ala

Var yürü git güle güle

Başımıza kalma bela

Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz

Suyuna biz saldık bulgur

Bulgur allah deyü kalgır

Be yarenler bu ne haldır

Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz

Kaygusuz abdal n’idelim

Ahd ile vefa güdelim

Kaldırıp postu gidelim

Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz

Cümle Kaplumbağalar – Kaygusuz Abdal

Cümle Kaplumbağalar Dinle

Cümle Kaplumbağalar Şarkı Sözleri

Cümle kaplumbağalar

Kanatlanmış uçmağa

Kertenkele derilmiş

Kırım suyun içmeğe

Bir pire bir med tuzu

Yüklenmiş gider yola

Geh at olup yorgalar

Geh kuş olup uçmağa

Bir karınca devenin

Tepmiş oyluğun ezmiş

Bir budunu götürmüş

Dönüp ister kaçmağa

Çekirge buğday ekmiş

Manisa’nın çayında

Sivrisinek derilmiş

Irgat olup içmeğe

Balıkçıl köprü yapmış

O çayların birinde

Yüklü yüklü ördekler

Gelir andan geçmeğe

Ergene’nin köprüsü

Susuzluktan kurumuş

Edirne’nin minaresi

Eğilmiş su içmeye

Kaygusuz’un sözleri

Hindistan’ın kozları

Sen de bu yalan ile

Gidem dersin uçmağ’a

Dedim Ey Dilber Kulunam – Kaygusuz Abdal

Dedim Ey Dilber Kulunam Dinle

Dedim Ey Dilber Kulunam Şarkı Sözleri

Dedim ey dilber kulunam

Yürü hey torlak der

Sen dahi yolunmamışsın

Sözlrin taslak der

Dedim ey dilber lebinden

Bir buse versen n’ola

Alnına sapan kayası

Ensene tokmak der

Sordum suçum nedir benim

Halima kılmaz nazar

Bu söz senin ne hakkındır

Söyleme küstah der

Haline bak çuluna bak

Bu dahi sevmiş beni

Niyyetül gaza değil mi

Dönüben ahmak der

Yürü hey derviş yoluna

Sende yoktur sim ü zer

Akılsız sersem zavallı

Cimri vü çıplak der

Serteser gezmiş cihanı

Kurt üşmüş tabanına

Borusu yanına döver

Kabağı tak tak der

Yatağı külhan bucağı

Yüzü gözü is ü pas

Giydüğü eski kepenek

Eteği sak sak der

Kaçuban kurtulamadım

Şol torlağın elinden

Her seher karşıma gelir

Çağırır hak hak der

Hoş gelir bu kaygusuz’a

Bir kazan kuzlu pilav

Yüz elli yağlıca çörek

Ol dahi yumşak der

Değil Bu Adem Dedikleri – Kaygusuz Abdal

Değil Bu Adem Dedikleri Dinle

Değil Bu Adem Dedikleri Şarkı Sözleri

Bu adem dedikleri

El ayakla baş değil

Adem manaya derler

Suret ile kaş değil

Gerçi et ü deridir

Cümlenin serveridir

Hakk’ın kudret sırrıdır

Gayre bakmak hoş değil

Adem mana-yı mutlak

Ademdedir nutk-ı hak

Ademden gafil olma

Nefsi de serkeş değil

Ademdedir külli hal

İlm ü hikmet güft ü kal

Adem katında alem

Dane-i haşhaş değil

Adem odur ey hoca

Gıdası mana ola

Maksud ademden ahi

Hayal ile düş değil

Kendi özünü bilen

Maksudun bulan kişi

Hakk’ı bilen doğrudur

Yalancı kallaş değil

Bu kaygusuz abdal’a

Aşık demen dünyada

Nakş ü suret gezetir

Maksudu nakkaş değil

Dost Senin Yüzünden Özge – Kaygusuz Abdal

Dost Senin Yüzünden Özge Dinle

Dost Senin Yüzünden Özge Şarkı Sözleri

Dost senin yüzünden özge

Ben kıble-i can bilmezem

Pirin hüsnünü severim

Bir gayrı iman bilmezem

Bana derler ki şeyatin

Senin yolunu azdırır

Ben şu zerrak sufilerden

Gayrı bir şeytan bilmezem

Sufi-i salus nedendir

Hüsne münkir geçindiği

Ne aceb bela geliptir

Şu ki ben dosttan bilmezem

O şah-ı hüsnün aşkına

Özümü viran kılmışam

Kaygusuz abdal’dır Adım

Cübbe vü kaftan bilmezem

Kaplu Kaplu Bağalar – Kaygusuz Abdal

Kaplu Kaplu Bağalar Dinle

Kaplu Kaplu Bağalar Şarkı Sözleri

Kaplu kaplu bağalar

Kanatlanmış uçmağa

Kertenkele derilmiş

Diler kırım geçmeğe

Kelebek ok yay almış

Ava şikara çıkmış

Tonuzları korkudur

Ayuları kaçmağa

Kazzaza balta koydum

Çervişin deremezem

Çuval çayırda gezer

Seğirdüben kaçmağa

Ergene’nin köprüsü

Susuzluktan bunalmış

Edirne minaresi

Eğilmiş su içmeğe

Allah’ımın dağında

Üç bin balık kışlamış

Susuzluktan bunalmış

Kanlı ister göçmeğe

Leylek koduk doğurmuş

Ovada zurna çalar

Balık kavağa çıkmış

Söğüt dalın biçmeğe

Kelebek buğday ekmiş

Manisa ovasına

Sivrisinek derilmiş

Irgad olup biçmeğe

Bir sinek bir devenin

Çekmiş budun koparmış

Salınıban seğirdir

Bir yar ister koçmağa

Bir aksacık karınca

Kırk batman tuz yüklemiş

Gah yorgalar gah seker

Şehre gider satmağa

Tonuz düğün eylemiş

Ayuya kızın vermiş

Maymun sındı getirmiş

Kaftan gönlek biçmeğe

Deve hamama girmiş

Dana dellaklik eder

Susığrı natır olmuş

Nöbet ister çıkmağa

Kaygusuz’un sözleri

Hindistan’ın kozları

Bunca yalan söyledin

Girer misin uçmağa