Kategori arşivi: Karacaoğlan

Ablak Kuğu Akça Kuğu – Karacaoğlan

Ablak Kuğu Akça Kuğu Dinle

Ablak Kuğu Akça Kuğu Şarkı Sözleri

Ablak kuğu akça kuğu

Dal oynuna sövdün bu gün

Dost karşımda salınırken

Tatlı cana kıydın bu gün

Ayırdın seçtin sözünü

Bizden çevirdin yüzünü

Severdim ala gözünü

Engellere uydun bu gün

Sağ elinde sarı akik

Zülfü gerdana dökük

Kalbin melil kaşın yıkık

Dostum neler duydun bu gün

Fanı karac’oğlan fanı

Veren alır tatlı canı

Sevmediğim kara donu

Kız karşımda geydin bu gün

Afşar Beylerinde Gördüm Bir Güzel – Karacaoğlan

Afşar Beylerinde Gördüm Bir Güzel Dinle

Afşar Beylerinde Gördüm Bir Güzel Şarkı Sözleri

Afşar beylerinde gördüm bir güzel

Kozan ovasından çeker göçünü

Kadir mevlam öğmüş kendin yaratmış

Sırma ile karıştırmış saçını

Göremedim altınından tuncundan

Öpemedim dudağının ucundan

Gözlerin sevdiğim senin ucundan

Üç beş sene bekleyeyim haçın’ı

Sabahleyin kalkar kendini öğer

Altın saç bağların topuğun döğer

Sade kaşlarıyla gözleri değer

Acem ülkesinin taht-u tacını

Karac’oğlan der ki oynadım güldüm

Muhabbet ne imiş yenice bildim

Sultan pazarı’nda miriden aldım

Üç beş sene güzellerin bacını

Ağacın Eyisi Özünden Olur – Karacaoğlan

Ağacın Eyisi Özünden Olur Dinle

Ağacın Eyisi Özünden Olur Şarkı Sözleri

Ağacın eyisi özünden olur

Yiğidin eyisi sözünden olur

El için ağlayan gözünden olur

Ağlama hey gözü yaşın sevdiğim

Yavru keklik gibi oynar eğlenir

Mis kokulu yağlar ile yağlanır

Sabah akşam türlü yazma bağlanır

Eğip geçer yeşil başın sevdiğim

Karac’oğlan der ki hoşça salınsın

Dursun yol üstünde bacı alınsın

Çözüver düğmeni göğsün görünsün

Nokta nokta benli döşün sevdiğim

Ağam Dülbendin Ak Mıdır – Karacaoğlan

Ağam Dülbendin Ak Mıdır Dinle

Ağam Dülbendin Ak Mıdır Şarkı Sözleri

Ağam dülbendin ak mıdır

Cihanda mislin yok mudur

Bir dilber sevmek çok mudur

Rakıbler ne ister benden

Vardım huzuruna vardım

El bağlayıp divan durdum

Gözlerine mayil oldum

Kirpiklerin n’ister benden

Gönlümce bir dilber olsa

Soyunsa koynuma girse

Bir bakışta aklım alsa

Ebruların n’ister benden

Ağam gamzelerin çifte

Gözlerin ediyor fitne

Ağam bu cefayı etme

Aduların n’ister benden

Ağam kaşların karadır

Hüma gözlerin aladır

Güzellik başa beladır

Ala gözler n’ister benden

Çağır karac’oğlan çağır

Her taş diğerinden ağır

Güzel sevmek ayıp değil

Anan baban n’ister benden

Ağzı Şeker Dili Nem’in Balıdır ( – Karacaoğlan

Ağzı Şeker Dili Nem’in Balıdır ( Dinle

Ağzı Şeker Dili Nem’in Balıdır ( Şarkı Sözleri

Ağzı şeker dili nem’in balıdır

Ah ettikçe yüreğimi eridir

Bin katar içinde bu bir türlüdür

Urum’da şam’da birdir bu gelin

Garip bülbül figan eder naz ile

Kılınç vurur kanlar döker gürz ile

İki bin gelinle dört yüz kız ile

Tartılsa çok ağır gelir bu gelin

Ağam kusur var mı şol kara kaşda

Dostumun sevdası kaynıyor başda

Tunus tırablus koca maraş’da

Reyhan’ın içinde birdir bu gelin

Hele bakın şu güzelin haline

Çift memeler iz eylemiş koynuna

Varın bakın gürcistan’ın iline

Acem buhara’da birdir bu gelin

Karac’oğlan der de yarim salınır

Ciğerciğim bölük bölük bölünür

Akibette bu dert beni öldürür

Bütün dünyada da birdir bu gelin

Ah Neyleyim Gönülcüğüm Aldırdım – Karacaoğlan

Ah Neyleyim Gönülcüğüm Aldırdım Dinle

Ah Neyleyim Gönülcüğüm Aldırdım Şarkı Sözleri

Her sabah seherden çıkar sarılır

Ah neyleyim gönülcüğüm aldırdım

Ah edicek yüreciğim delinir

Ah neyleyim gönülcüğüm aldırdım

Ben ölürsem söylenirim dillerde

Bülbül efgan eder gonca güllerde

Haramiye aldırdığım yollarda

Ah neyleyim gönülcüğüm aldırdım

Karacaoğlan der sıdkile söyle

Ya nice çekerim ben bunu böyle

Kadir mevla’m derdime derman eyle

Ah neyleyim gönülcüğüm aldırdım

Ahdım Vardır Ben Yarimin – Karacaoğlan

Ahdım Vardır Ben Yarimin Dinle

Ahdım Vardır Ben Yarimin Şarkı Sözleri

Ben yarimin illerine

Varsam gerek ahdım vardır

El kavşurup huzurunda

Dursam gerek ahdım vardır

Kara kaşın eğmelerin

Gönül sevmez değmelerin

Kend’elimle düğmelerin

Çözsem gerek ahdım vardır

Elinden dolusun içip

Mest olup kendimden geçip

Aya karşı göğsün açıp

Emsem gerek ahdım vardır

Karac’oğlan der yaz ilin

Öpeyim sorayım elin

İk’elimle ince belin

Sarsam gerek ahdım vardır

Ak Dağın Eteği Bir Yeşil Koru – Karacaoğlan

Ak Dağın Eteği Bir Yeşil Koru Dinle

Ak Dağın Eteği Bir Yeşil Koru Şarkı Sözleri

Ak dağın eteği bir yeşil koru

Korudur ha benli dilber korudur

Sevdan yüreğimde yağı eridir

Eridir ha benli dilber eridir

Kır atın üstünde kaldı postumuz

Ikrarından döndü m’ola dostumuz

Yarın kara toprak örter üstümüz

Çürütür ha benli dilber çürütür

Yüksek olur arap atın kaltağı

Issız kalmaz koç yiğidin yatağı

Varır bir kötüye değer eteği

Geri dur ha benli dilber geri dur

Karac’oğlan der ki gelip geçmedim

Yar elinden zehir bade içmedim

Fırsat elde iken alıp kaçmadım

Beri dur ha benli dilber beri dur

Ak Elleri Sala Sala Gelen Yar – Karacaoğlan

Ak Elleri Sala Sala Gelen Yar Dinle

Ak Elleri Sala Sala Gelen Yar Şarkı Sözleri

Ağ elleri sala sala gelen yar

Nasıl geçireyim seni ele ben

Ben bir şahin olsam sen bir balaban

Taksam cırnağımı gitsem çöle ben

Koyunları kuzu ile karışık

Yüze küskün ama kalbi barışık

Siyah perçemi zülfü dolaşık

Yeni düştüm düzen tutmaz tele ben

Ak Kuğular Sökün Etti Yurdundan – Karacaoğlan

Ak Kuğular Sökün Etti Yurdundan Dinle

Ak Kuğular Sökün Etti Yurdundan Şarkı Sözleri

Ak kuğular sökün etti yurdundan

Koç yiğitler yatamıyor derdinden

Sabah namazında belen ardından

Saydım altı güzel indi pınara

Üçü orta boylu gayetle güzel

Üçü uzun boylu gözlerin süzer

Dedim akça ceyran gölde ne gezer

Al kınalı keklik indi pınara

Karac’oğlan gene coştu bulandı

İnip aşkın deryasını dolandı

Güzel gitti diye pınar ağladı

Acıdı yüreğim yandı pınara