Kategori arşivi: İhsan Ozanoğlu

Asker Katar Olmuş – İhsan Ozanoğlu

Asker Katar Olmuş Dinle

Asker Katar Olmuş Şarkı Sözleri

Asger gatar gatar olmuş gidiyor

Bulgar dağlarını seyran ediyor

Analar babalar figan ediyor

Gitti kömür gözlüm eyleyemedim

Ar ettim ellere söyleyemedim

Gartal guşun ganadından al olur

Nazlı yarin yanağında bal olur

Sevip sevip ayrılması zor olur

Yaktı ciğerimi karlı buz gibi

Gözü yaşlı gelinler ağlar kız gibi

Atine Kız Al Sazı Eline Çal Bakalım – İhsan Ozanoğlu

Atine Kız Al Sazı Eline Çal Bakalım Dinle

Atine Kız Al Sazı Eline Çal Bakalım Şarkı Sözleri

Atine kız al sazı eline çal bakalım

Çalmasın bilmezsin (atine’m)

Doldur içelim haydi kaçalım

Atine kız al kalem eline yaz bakalım

Yazmasın bilmezsin (atine’m)

Doldur içelim haydi kaçalım

Atlambaç Taşların Atlayamadım – İhsan Ozanoğlu

Atlambaç Taşların Atlayamadım Dinle

Atlambaç Taşların Atlayamadım Şarkı Sözleri

Atlambaç taşların atlayamadım

Gizli sırlarımı saklayamadım

Bir tek düşmanımı haklayamadım

Ağla kömür gözlüm yol ayrı düştü

Ağla sevdiceğim yol ayrı düştü

Ayva dibi serin olur yatmaya

Gızlar gelir sıra sıra bakmaya

Altun ister ak gerdana takmaya

Ağla kömür gözlüm yol ayrı düştü

Ağla sevdiceğim yol ayrı düştü

Benden Selam Olsun Bolu Beyi’ne – İhsan Ozanoğlu

Benden Selam Olsun Bolu Beyi’ne Dinle

Benden Selam Olsun Bolu Beyi’ne Şarkı Sözleri

Hey hey efeler hey

Benden selam olsun bolu beyi’ne

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır

At kişnemesinden gargı sesinden

Dağlar seda verip seslenmelidir

Hey hey gine de hey

Düşman geldi tabur tabur dizildi

Alnımıza kara yazı yazıldı

Tüfek icad oldu mertlik bozuldu

Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Hey hey efeler hey

Köroğlu döner mi kendi şanından

Çıkarır çoğunu er meydanından

Kırat köpüğünden düşman kanından

Çevre dolup şalvar ıslanmalıdır

Berber Dükkanını Açalım – İhsan Ozanoğlu

Berber Dükkanını Açalım Dinle

Berber Dükkanını Açalım Şarkı Sözleri

Berber dükkanını açalım

İçine gülleri saçalım

Berberden nasıl geçelim

Aman da berber

Yanağı da terler

Çifte de benler hey

Berber yandım amanın

Sen kime yandın

Berber dükkanının kilidi

Dün gece gelen kim idi

Vallahi de billahi de berber şahidi

Aman da berber

Yanağı da terler

Çifte de benler hey

Berber yandım amanın

Sen kime yandın

Çıbık Lülesin Bulmuş – İhsan Ozanoğlu

Çıbık Lülesin Bulmuş Dinle

Çıbık Lülesin Bulmuş Şarkı Sözleri

Çıbık lülesin bulmuş

(Ben yandım aman yar yar aman)

Aman ağam kölesin bulmuş

(Ağam paşam of ciyer köşem of)

Aman ağam kölesin bulmuş

(Ağam yatakda durman ayakda)

Ağam iki evlenmiş

(Ben yandım aman yar yar aman)

Aman şimdi cezasın bulmuş

(Ağam paşam of ciyer köşem of)

Aman şimdi cezasın bulmuş

(Ağam yatakda durman ayakda)

Kahve içtim fincandan

(Ben yandım aman yar yar aman)

Aman kenarları mercandan

(Ağam paşam of ciyer köşem of)

Aman kenarları mercandan

(Ağam yatakda durman ayakda)

Çek hançeri vur beni

(Ben yandım aman yar yar aman)

Aman ben de bıktım bu candan

(Ağam paşam of ciyer köşem of)

Aman ben de bıktım bu candan

(Ağam yatakda durman ayakda)

Çıktım Hanbarın Goluna – İhsan Ozanoğlu

Çıktım Hanbarın Goluna Dinle

Çıktım Hanbarın Goluna Şarkı Sözleri

Çıktım hanbarın goluna

Bakdım yaylanın yoluna

Ala gözlü sevdiceğim

Düştüm ellerin diline

Vay vay yandın

Yar yar yandım

Evlerinin önü bayır

Davar gelir sayır sayır

Ala gözlü sevdiceğim

Beni gaçanlardan ayır

Vay vay yandın

Yar yar yandım

Demirciler Demiri Nasıl Döğerler – İhsan Ozanoğlu

Demirciler Demiri Nasıl Döğerler Dinle

Demirciler Demiri Nasıl Döğerler Şarkı Sözleri

Demirciler demiri nasıl döğerler

Şöyle döğerler böyle döğerler

Şöyle mi şöyle

Böyle mi böyle

Var yare böyle

Kalaycılar kalayı nasıl kalaylar

Şöyle kalaylar böyle kalaylar

Şöyle mi şöyle

Böyle mi böyle

Var yare böyle

Oduncular odunu nasıl keserler

Şöyle keserler böyle keserler

Şöyle mi şöyle

Böyle mi böyle

Var yare böyle

Sobacılar sobayı nasıl yaparlar

Şöyle yaparlar böyle yaparlar

Şöyle mi şöyle

Böyle mi böyle

Var yare böyle

Dolma Gazanına Vardım – İhsan Ozanoğlu

Dolma Gazanına Vardım Dinle

Dolma Gazanına Vardım Şarkı Sözleri

Dolma gazanına vardım dolması eksik

Dolmaya dadanmış bir sarı pisik

Taze gelin senin kısmetin eksik

Taze gelin hep mi yedin dolmayı hep hep

Eyşili mayahoş sarmayı lop lop

Birer birer aldım tükenmez sandım

Dolma için adam dövülmez sandım

Anamın evine kovulmaz sandım

Taze gelin hep mi yedin dolmayı hep hep

Eyşili mayahoş sarmayı lop lop

Et Aldım Dirheminen – İhsan Ozanoğlu

Et Aldım Dirheminen Dinle

Et Aldım Dirheminen Şarkı Sözleri

Et aldım dirheminen

Öldürdün vereminen

Böyle yangınlık m’olur

Ayda bir selamınan

Gül gül aman

Vurgunum ayrılamam

Alim gitme pazara

Uğradırlar nazara

Alim ölmüş diyenler

Kendisi girsin mezara

Gül gül aman

Aşıkım ayrılamam

Alim alim aş da gel

Dağ yoluna düş de gel

Anan izin vermezse

Pencereden aş da gel

Gül gül aman

Aşıkım ayrılamam