Kategori arşivi: Hamdi Tanses

Alim Efe Türküleri 1 – Hamdi Tanses

Alim Efe Türküleri 1 Dinle

Alim Efe Türküleri 1 Şarkı Sözleri

Aşamadım Karabel’in dikini

Kimler eker Teknova’ya ekini

İki sene daha ömrüm olaydı

Keser idim Mustanların kökünü

Teknova’nın ekinleri saz gibi

Gökgü Gelin örük örmüş kız gibi

Ver elini ellerime gidelim

Hiç yoğudu bu ovada biz gibi

Yol üstünde telefonun direği

Çatalimiş şu Alim’in yüreği

Onu öldürmeye karar vermişler

Hazırlayın kazma ile küreği

Teknova’nın ekinleri az gibi

Fadime’nin örükleri saz gibi

Ver elini Alim Efe gidelim

Kabül eder Hatip babam kız gibi

Çürüklü’den çıktım şose yoluna

Abbas ile Habib geçti önüme

Hiçbir şeyden malumatım yoğudu

Berber Kamil sebep oldu ölüme

Alim’im belinde fişekler katar

Alim Fadime’ye kurşun mu atar

Ver elini Alim Efe gidelim

Adam onbeş sene mahpus mu yatar

Alim Efe Beşirli’den yürüdü

Kara gözlerini duman bürüdü

Alim’in de ölüsünü sorarsan

Kır beygirler sürüm sürüm sürüdü

Perşembe’dir Tatarlı’nın pazarı

Taşları çatlatır elin nazarı

Zülüfün altında yanak kızarı(r)

Onu öpen Alim neyler ölümü

Alim Efe Türküleri 2 – Hamdi Tanses

Alim Efe Türküleri 2 Dinle

Alim Efe Türküleri 2 Şarkı Sözleri

İndim Göngörmez’e divana durdum

Aldım Fadime’yi geriye döndüm

Onbeş sene eşkiyalıkta gezdim

şimdi Alim olduğumu bildirdim

Teknova’da koyun kuzu yayılır

Alim Efe hatırların sayılır

Ceketimi yeleğimi getirin

Kurşunların delikleri sayılır

Alim Efe Beşirli’nin direği

Bunadı mı bacısının yüreği

Vurulmuş da Göngörmez’de yatıyor

Hazırlayın kazmayınan küreği

Uzun olur Teknova’nın ekini

Kaza kaza bulamadım kökünü

Vurmuşlar da Göngörmez’de yatıyor

Sabah erken dalgalanır kakülü

Erdim’ola Teknova’nın bostanı

Bohçadadır Fadime’nin fistanı

Beni öldürmeye karar vermişler

Nöbetçi koydular Küçük Mustan’ı

Alim Efe, güllerimiz varıdı

Taşdan yastık ile kolum ağrıdı

Ver elini Alim Efe gidelim

Ergenli köyünde babam vardı

Adana’dan ayva gelir nar gelir

Güllü potin Fadime’ye dar gelir

Ver elini Alim Efe gidelim

Bu işkence Mustanlar’a zor gelir

Alim Efe taşdan taşa uçuyor

Aşağıdan candarmalar geçiyor

Her suyun başına nöbetçi konmuş

Susadıkça suyu nerden içiyor

Alim Efe Türküleri 3 – Hamdi Tanses

Alim Efe Türküleri 3 Dinle

Alim Efe Türküleri 3 Şarkı Sözleri

Çeşmeye gidiyor güğüm elinde

Ayna tarak sallanıyor belinde

Fadime’nin güzelliği yerinde

Bin atımın terkisine gidelim

Erdim’ola Teknova’nın bostanı

Dürüldü mü Fadime’nin fistanı

Cesedimi samanlıkta yaktılar

Nöbetçi koydular Küçük Mustan’ı

Maden Kuyusunda – Hamdi Tanses

Maden Kuyusunda Dinle

Maden Kuyusunda Şarkı Sözleri

Maden kuyusunda geçiyor ömrüm

Yaralar içinde kazma kürekle

Sana geldim doktor ben ölüyorum

(Bağlantı)

Söyle doktor söyle ölecek miyim

Ölmeden sılama dönecek miyim

Maden kuyusunda havasız kaldım

İtildim kakıldım dermansız kaldım

Yoksulluk yüzünden çaresiz kaldım

Bağlantı

Hasret alev oldu dinmiyor çile

Yürdumda çobandım gurbette köle

Atıldım gurbete ben bile bile

Bağlantı